best websites of the world
Back to homepage
04TH OF APRIL

PSYCHOLÓGOVIA: POLITICI MÔŽU MAŤ „NADPRIRODZENÉ“ SCHOPNOSTI

NAJNOVŠIA TEÓRIA JE ZALOŽENÁ NA AMERICKEJ ŠTÚDII SILY OSOBNOSTI A SCHOPNOSTI PRENÁŠAŤ EMÓCIE. JEJ ZÁVERY POTVRDZUJÚ AJ HISTORICKÉ FAKTY.

OSOBNOSTI AKO MARTIN LUTHER KING JR ALEBO ADOLF HITLER SÚ DÔKAZOM TOHO, ČO DOKÁŽE SILNÁ CHARIZMA. JE MOŽNÉ, ŽE NIEKTORÍ POLITICKÍ LÍDRI MAJÚ VRODENÉ „NADPRIRODZENÉ“ SCHOPNOSTI, VĎAKA KTORÝM DOKÁŽU OVPLYVŇOVAŤ CELÝ SVET, ČASTO AJ PROTI JEHO VÔLI?

 

ČO ZISTILI VEDCI

Keď sa dvaja ľudia rozprávajú, zapájajú sa do tzv. motorickej mimikry. V praxi to znamená, že napodobňujú výraz toho druhého. Platí to ale nielen pri rozhovore, ale aj pri ďalších typoch interakcie. Ak napr. človeku ukážete obrázok usmiatej tváre, sám sa nepatrne usmeje. Ak mu ukážete zachmúreného človeka, sám sa zamračí. Ak mu pustíte video, kde sa niekto klepne kladivom po prste, spraví grimasu, hoci jemu samému sa nič nestalo. Z výskumov vyplýva, že človek prirodzene imituje emócie toho druhého. Bežne tomu hovoríme empatia.

O spôsobe, akým emócie druhých dokážu ovplyvniť naše vlastné, hovoria aj psychológovia Elaine Hatfield a John Cacioppo a historik Richard Rapson vo svojej knihe Emotional Contagion z roku 1994. Táto trojica vedcov ide dokonca ešte ďalej a hovorí o tom, že emócie prúdia nielen zvnútra smerom von, ale aj opačne. Ak sa na emócie a ich „nákazlivosť“ začneme pozerať týmto spôsobom, potom si musíme položiť zásadnú otázku. Dokážu niektorí ľudia ovplyvňovať emócie iných a tým výrazne meniť svoje okolie?

Ako píše Malcolm Gladwell vo svojej knihe Bod zlomu o šírení sociálnych epidémií, psychológovia nazývajú tieto osobnosti „vysielači“. Ide o typ ľudí, ktorí dokážu perfektne vyjadrovať svoje pocity a myšlienky a sú dokonca aj fyziologicky odlišní. Majú napr. na tvári oveľa vyvinutejšie mimické svalstvo, je inak rozmiestnené a početnejšie. Sú teda prirodzene výraznejší a majú aj z medicínskeho hľadiska lepšiu predispozíciu na „vysielanie“ emócií voči druhým.

Ako ale takéto vysielanie funguje a prečo sú niektorí ľudia ovplyvniteľní a iní ovplyvňujú?

Howard Friedman, psychológ na Kalifornskej univerzite v Riverside, vypracoval test na meranie emocionálnej nákazlivosti, ktorý dokumentuje schopnosť vysielať emócie. Nazval ho test afektívnej komunikácie. Tento test obsahuje 13 otázok a ľudia pri ňom odpovedajú na otázky, ako napríklad, či dokážete pokojne sedieť, keď počujete výbornú tanečnú hudbu, či sa dotýkate priateľov, keď sa s nimi rozprávate, alebo či dokážete vysielať zvodné pohľady a či ste radi centrom pozornosti. Najvyššie skóre v tomto teste je 117 bodov, priemerný počet dosiahnutých bodov sa pohybuje niekde okolo 71. Čo to znamená, ak v tomto teste dosiahnete vysoké skóre?

Ako opisuje Gladwell vo svojej knihe, psychológ Friedman uskutočnil na túto tému fascinujúci experiment. Zobral niekoľko desiatok ľudí s vysokým skóre nad 90 bodov a niekoľko desiatok s nízkym skóre pod 60 bodov. Všetkým dal vyplniť krátky dotazník, ako sa cítia v danej chvíli. Následne ľudí rozsadil tak, že do jednej miestnosti usadil vždy jedného človeka s vysokým skóre a dvoch s nízkym. Mohli sa na seba iba pozerať, nesmeli sa rozprávať. Po dvoch minútach mali opäť všetci vyplniť dotazník, ako sa cítia. Výsledky boli fascinujúce.

Ak bola charizmatická osoba s vysokým skóre na začiatku experimentu v depresii a ľahko ovplyvniteľný človek s nízkym skóre veselý, po experimente boli v depresii všetci. Obyčajné, menej charizmatické osobnosti prebrali náladu od silnej, charizmatickej osobnosti. Naopak to ale nefungovalo. Ak boli dvaja obyčajní ľudia v miestnosti smutní a charizmatická osobnosť veselá, zlá nálada sa na ňu nepreniesla.

Jednoznačne sa teda potvrdilo, že existujú typy osobností, ktoré dokážu svojou výraznou charizmou, mimickou predispozíciou a silou svojej osobnosti meniť náladu ľudí okolo seba.

----------

>>>>> ČO JE TO CHARIZMÁGIA? ZISTITE VIAC V UKÁŽKE Z KNIHY <<<<<

----------

 

TEÓRIU POTVRDZUJE AJ POLITICKÁ HISTÓRIA

Nemusíme zachádzať ani príliš ďaleko, dva veľmi výrazné príklady máme takmer pod nosom v minulom storočí. Aj pozitívny, aj negatívny.

Tým pozitívnym je napr. Martin Luther King Jr. Silná osobnosť, ktorá dokázala výrazne vyjadrovať svoje emócie a presvedčenia. Vďaka Kingovej charizme sa k jeho myšlienke pridávalo stále viac a viac ľudí, až napokon naštartoval revolúciu. Doslova ovplyvňoval davy. Určite si v hlave vybavíte jednu z mnohých fotografií, kde King stojí na pódiu, reční a na jeho perách ľudia doslova visia a nasledujú ho. Martin Luther King je krásnym pozitívnym príkladom využitia silnej charizmy na ovplyvňovanie ľudí a prenos emócie.

Negatívnym, ale rovnako silným príkladom je nemecký vodca Adolf Hitler, ktorý rozpútal druhú svetovú vojnu. Jeho výrazný nahnevaný prejav a rovnako zničujúca charizma sa dokázala preniesť na státisíce ľudí. „Nakazil“ Hitler svojou charizmou a silou svojej osobnosti davy tak, aby ich prinútil robiť zverstvá, ktoré by inak nerobili?

Vyššie spomínané výskumy nasvedčujú tomu, že to tak mohlo byť. Pri Adolfovi Hitlerovi je tu ešte navyše aj fakt, že sa sám veľmi výrazne zaujímal o rôzne okultné vedy a mohol túto svoju schopnosť špecificky cibriť, ak si jej bol nejakým spôsobom vedomý.

----------

>>>>> KONTROVERZNÍ SVETOVÍ LÍDRI V DNEŠNEJ LITERATÚRE <<<<<

----------

 

REALITA ALEBO FIKCIA?

S témou charizmy a ovplyvňovania ľudí sa historicky pohrávalo už mnoho autorov a filmárov. O psychickom nátlaku a empatii na pultoch kníhkupectiev nájdete množstvo odborných kníh. Občas však táto atraktívna a kontroverzná téma preskočí aj do beletrie.

Najnovšie sa jej vo svojom debutovom románe Zlaté puto venuje aj mladá slovenská autorka Ivica Ďuricová. Tému charizmy a ovplyvňovania emócií druhých nazvala novým slovom charizmágia a spojila ju s aktuálne horúcou témou digitálnej špionáže, na ktorú upozornil kontroverzný americký whistleblower Edward Snowden. Román odohrávajúci sa v talianskom hlavnom meste Rím odhaľuje prostredie charizmagických tajných agentov a boja o to, kto získa moc nad informačným tokom celého sveta. Napínavý debut získal na domácom trhu výborné ohlasy a množstvo päťhviezdičkových recenzií. Román bol preložený aj do angličtiny a vyšiel celosvetovo prostredníctvom platformy Amazon Kindle Direct Publishing.

----------

CHCETE SI PREČÍTAŤ VIAC TAKÝCHTO ČLÁNKOV? ZAPÍŠTE SA DO MÔJHO NEWSLETTRA

----------Get in Touch